Hvordan foregår måleravlesning?

I kategorien Eneas forvaltere FAQ, Eneas sluttbrukere FAQ

Eneas har installert fjernavleste timesmålere hos alle abonnenter. Verdiene samles inn og kontrolleres fortløpende.

Kopiere link

Må jeg bruke KIDnr på innbetalingen til Eneas?

I kategorien Eneas sluttbrukere FAQ

Ja! Det er svært viktig at du bruker riktig KID på betalingen, slik at betalingen går inn på ditt abonnement. Har du flere enn ett abonnement, vil det ikke være mulig å bruke samme KID på innbetalingene.

Kopiere link

Hva er forskjell på målernr og målepunktID?

I kategorien Eneas sluttbrukere FAQ

Din måler har et serienummer som kalles målernr. Det unike punktet en måler er plassert på, får et eget målepunktID. Denne vil være den samme selv om måleren byttes. Skal du ha kraft fra annen kraftleverandør, må du oppgi målepunktID til den nye leverandøren.

Kopiere link

Hvor finner jeg en forklaring på feltene på fakturaen fra Eneas?

I kategorien Eneas sluttbrukere FAQ

Ved å logge deg inn på Eneas sin web-portal med kundenr og PIN-kode som du finner på fakturaen. Velg ”Fakturaforklaring” i menyen til venstre, og du får fram en forklaring av feltene.

Kopiere link

Hva er nettleie forbruksavgift?

I kategorien Eneas sluttbrukere FAQ

Nettleie forbruksavgift er en avgift som går direkte til staten.

Kopiere link

Hvorfor får jeg to fakturaer?

I kategorien Eneas sluttbrukere FAQ

Du får en faktura fra din kraftleverandør for selve kraften og en faktura fra Eneas for nettleien, som er transporten av strøm til deg.

Kopiere link

Når kommer fakturaen?

I kategorien Eneas sluttbrukere FAQ

Fakturaen vil være deg i hende om lag to uker etter hver fakturaperiode.

Kopiere link

Hvor ofte får jeg faktura fra Eneas?

I kategorien Eneas sluttbrukere FAQ

Eneas sender faktura månedlig.

Kopiere link

Jeg klarer ikke å betale innen fristen, hva gjør jeg?

I kategorien Eneas sluttbrukere FAQ

Så snart du vet at du ikke får betalt innen fristen, tar du kontakt med oss i Eneas. Du kan spørre oss om mulighet for å utsette eller dele fakturaen. Tar du ikke kontakt før forfallsdato, vil det bli pålagt purregebyr.

Kopiere link

Hva betyr diversebeløp på min nettfaktura?

I kategorien Eneas sluttbrukere FAQ

Diversebeløp på fakturaen du mottar kan være fakturagebyr, forsinkelsesrente, purregebyr, stenge- eller gjenåpningsgebyr. Forskudd fremkommer også som diversebeløp.

Kopiere link

Fakturagebyr

I kategorien Eneas sluttbrukere FAQ

Om du mottar papirfaktura, påløper det fakturagebyr.

Kopiere link

Forsinkelsesrenter

I kategorien Eneas sluttbrukere FAQ

Hvis du ikke betaler en faktura innen forfall, for eksempel hvis du får betalingsutsettelse, vil det påløpe en forsinkelsesrente. Forsinkelsesrenten vil komme på en senere faktura.

Kopiere link

Purregebyr

I kategorien Eneas sluttbrukere FAQ

Om vi må sende ut et skriftlig inkassovarsel grunnet for sen betaling, vil det påløpe et purregebyr som faktureres på en senere faktura.

Kopiere link

Stengegebyr og gjenåpningsgebyr

I kategorien Eneas sluttbrukere FAQ

Ved stenging og senere gjenåpning av anlegg som er stengt på grunn av manglende betaling, påløper stenge- og gjenåpningsgebyr.

Kopiere link

Hvorfor får jeg purring, jeg har jo betalt?

I kategorien Eneas sluttbrukere FAQ

Din innbetaling var ikke registrert på det tidspunkt vi produserte vår betalingspåminnelse. For selv å sjekke om vi har registrert din innbetaling kan du logge deg inn på Eneas sin web-portal med kundenr og PIN-kode som du finner på fakturaen. Velg ”Faktura” i menyen til venstre, og du får fram en liste over fakturaer. Trykk på ”+” til høyre for den fakturaen du har fått purring på. Dersom den er registrert betalt hos oss, kommer informasjon om dato vi har mottatt betaling. Ser du at vi har mottatt betaling, kan tilsendt purring bare makuleres.

Kopiere link

Kan jeg endre forfallsdato permanent?

I kategorien Eneas sluttbrukere FAQ

Nei, det er det ikke anledning til.

Kopiere link

Kan jeg bytte til a konto-fakturering?

I kategorien Eneas sluttbrukere FAQ

Eneas har automatisk avlesning av forbruk time for time. Dersom du i dag mottar fortløpende avregning er det ikke mulig å bytte til a konto-fakturering.

Kopiere link

Hva betyr overført beløp på min faktura?

I kategorien Eneas sluttbrukere FAQ

Overført beløp kan være:

  • Kreditering av tidligere innbetalte fakturaer
  • Ubetalte fakturaer
  • Beløp på +/- 50 kr
  • Hvis man har blitt fakturert for mye eller for lite
Kopiere link

Jeg får i dag både nett og kraft fra Eneas. Har jeg mulighet for annen kraftleverandør?

I kategorien Eneas sluttbrukere FAQ

Hvis ikke din eiendomsforvalter har tegnet en fellesavtale for hele bygget kan du selv avtale med en ekstern kraftleverandør om kraftleveranse til din måler. Du må da oppgi målepunktID, kundenavn, adresse og organisasjonsnr./fødselsdato.

Kopiere link

Kan jeg velge avtalegiro fra Eneas?

I kategorien Eneas sluttbrukere FAQ

Eneas tilbyr avtalegiro, dette kan du ordne i din nettbank. Ta kontakt med din bank dersom du trenger mer informasjon om dette.

Kopiere link

Kan jeg motta elektronisk faktura fra Eneas?

I kategorien Eneas sluttbrukere FAQ

Eneas kan sende faktura elektronisk i EHF-format, b2b filutsendelse, eller pr mail (fakturavarsling) til en oppgitt e-post adr. som en PDF fil.

Kopiere link

Hvorfor er det overlappende perioder på forskuddsfaktureringen?

I kategorien Eneas sluttbrukere FAQ

Etter hver avregning beregner Eneas et nytt forskudd for en ny 4-månedersperiode. Den forrige 4-måndedersperioden trekkes fra i sin helhet på linjen ”Tilb.f. forskudd”. Dvs at du som kunde har fått nullet ut det forrige innbetalte forskuddet, og at den sist beregnede er det gjeldende forskuddet for neste 4-månedersperiode.

Kopiere link

Hva er årsforbruket mitt?

I kategorien Eneas sluttbrukere FAQ

Årsforbruket kan du finne ved å logge deg inn på Eneas kundeweb med kundenr og PIN-kode som du finner på fakturaen. Velg ”Min leveranse” her finner du forventet årsforbruk, eller du kan gå inn på timeverdier og selv velge periode du vil se et eksakt forbruk for.

Kopiere link

Hva er min nettariff?

I kategorien Eneas sluttbrukere FAQ

Eneas fakturerer alle målepunkter etter samme nettariff som lokal netteier. Dersom du ønsker å vite mer om dine nettariffer kan du velge link til aktuell netteier, eventuelt kontakte vår kundeservice for mer informasjon.

Netteier Netteiers hovedside
Agder Energinett AS http://www.aenett.no/
Alta Kraftlag SA http://www.altakraftlag.no/
BKK AS http://bkk.no/
EB Nett AS https://www.eb-nett.no/
Elverum Energi AS http://www.elverumenergi.no/
Energi 1 Follo Røyken AS http://www.energi1nett.no/
Fredrikstad EnergiNett AS http://www.fen.no/
Hafslund Nett https://www.hafslundnett.no/
Istad Nett AS http://www.istadnett.no/
Klepp Energi AS http://www.klepp-energi.no/forsiden
Lier Everk AS https://www.lier-everk.no/
Lyse Elnett AS http://www.lysenett.no/
Nordmøre Energiverk AS http://neasnett.no/
Nord-Østerdal Kraftlag SA http://www.nok.no/
NTE Nett AS http://www.nte.no/index.php/no/
Orkdal Energi AS http://www.orkdalenergi.no/
SFE Nett AS http://www.sfenett.no/
Skagerak Nett AS http://www.skagerakenergi.no/
Sunnfjord Energi AS http://www.sunnfjordenergi.no/
Svorka Energi Nett http://svorkanett.no/
Tafjord Nett AS https://www.tafjordnett.no/
Trønder Energi Nett AS https://tronderenergi.no/
VOKKS AS http://www.vokksnett.no/
Voss Energi AS http://www.vossenergi.no/
MälarEnergi http://www.malarenergi.se/
Fortum http://www.fortum.com/
Kopiere link