Hvordan foregår måleravlesning?

I kategorien Eneas forvaltere FAQ, Eneas sluttbrukere FAQ

Eneas har installert fjernavleste timesmålere hos alle abonnenter. Verdiene samles inn og kontrolleres fortløpende.

Kopiere link

Hvilke nettariffer gjelder for fellesmålte bygg?

I kategorien Eneas forvaltere FAQ

Eneas fakturerer alle målepunkter etter samme nettariff som lokal netteier. Dersom du ønsker å vite mer om dine nettariffer kan du velge link til aktuell netteier, eventuelt kontakte vår kundeservice for mer informasjon.

Netteier Netteiers hovedside
Agder Energinett AS http://www.aenett.no/
Alta Kraftlag SA http://www.altakraftlag.no/
BKK AS http://bkk.no/
EB Nett AS https://www.eb-nett.no/
Elverum Energi AS http://www.elverumenergi.no/
Energi 1 Follo Røyken AS http://www.energi1nett.no/
Fredrikstad EnergiNett AS http://www.fen.no/
Hafslund Nett https://www.hafslundnett.no/
Istad Nett AS http://www.istadnett.no/
Klepp Energi AS http://www.klepp-energi.no/forsiden
Lier Everk AS https://www.lier-everk.no/
Lyse Elnett AS http://www.lysenett.no/
Nordmøre Energiverk AS http://neasnett.no/
Nord-Østerdal Kraftlag SA http://www.nok.no/
NTE Nett AS http://www.nte.no/index.php/no/
Orkdal Energi AS http://www.orkdalenergi.no/
SFE Nett AS http://www.sfenett.no/
Skagerak Nett AS http://www.skagerakenergi.no/
Sunnfjord Energi AS http://www.sunnfjordenergi.no/
Svorka Energi Nett http://svorkanett.no/
Tafjord Nett AS https://www.tafjordnett.no/
Trønder Energi Nett AS https://tronderenergi.no/
VOKKS AS http://www.vokksnett.no/
Voss Energi AS http://www.vossenergi.no/
MälarEnergi http://www.malarenergi.se/
Fortum http://www.fortum.com/

 

Kopiere link

Hvordan håndterer vi inn- og utflytting av leietakere?

I kategorien Eneas forvaltere FAQ

Gå inn på eneas.no/forvalterportal velg «Skjemaer Eneas fellesmåling» fra menyen til venstre og last ned kundebytteskjema. Fyll ut og returner til post@eneasenergy.no.

Kopiere link

Hvordan bestiller vi nytt målerutstyr til et fellesmålt bygg?

I kategorien Eneas forvaltere FAQ

Gå inn på eneas.no/forvalterportal velg «Skjemaer Eneas fellesmåling» fra menyen til venstre og last ned bestillingsskjema. Fyll ut og returner til post@eneasenergy.no.

Kopiere link

Hvordan får jeg tilgang til ePortal?

I kategorien Eneas forvaltere FAQ

Kontakt Eneas på post@eneasenergy.no for å få tilsendt brukernavn og passord.

Kopiere link

Kan fellesmåling hjelpe oss å spare strøm?

I kategorien Eneas forvaltere FAQ

Gjennom fellesmåling får du et eksakt bilde av hvordan bygget forbruker strøm. Korrekt og detaljert måling er helt essensielt for alt energieffektivseringsarbeid. Alle verdier kan også overføres til ditt EOS (Energioppfølgingssystem).

Kopiere link

Hvordan kan driftssjef/forvalter få oversikt over strømforbruket i bygget?

I kategorien Eneas forvaltere FAQ

Eneas benytter automatisk avleste timesmålere på alle fellesmålte bygg. Alle målerverdier i hele bygget gjøres tilgjengelig i en ePortal. Her får du enkelt og raskt oversikt over alle målere, inkl. målernr., målernavn, hvem som står som abonnent og forbruk.  Du kan se strømforbruket pr måler eller for hele eiendomsporteføljen i alle formater og sammenligne perioder etter ønske.

Kopiere link

Hvordan kan våre leietakere følge med på eget strømforbruk?

I kategorien Eneas forvaltere FAQ

Alle Eneas nettabonnenter kan logge seg inn på Eneas kundeportal med kundenummer og pin kode (står på fakturaen) og får der full oversikt over eget forbruk time for time.

Kopiere link

Hvordan fungerer fellesmåling for leietaker?

I kategorien Eneas forvaltere FAQ

Leietaker får faktura på nettleie fra Eneas i stedet for fra lokal netteier. Tariffen er den samme. Leietaker står fritt til å velge strømleverandør. De som velger strøm fra Eneas får strøm og nett på samme faktura.

Kopiere link

Hva koster fellesmåling?

I kategorien Eneas forvaltere FAQ

Normalt vil det ikke medføre noen kostnader å etablere fellesmåling hverken for byggeier, forvalter eller leietaker. Eneas nettjeneste er skreddersydd for bygg med mange leietakere og inkluderer en rekke nyttige tjenester som gir forvaltere av denne type eiendommer mer for pengene.

Kopiere link

Hvordan fungerer fellesmåling for byggeier?

I kategorien Eneas forvaltere FAQ

Fellesmåling er en komplett løsning der Eneas ivaretar korrekt avregning og fakturering av nettleie til alle leietakere, inkludert fordeling og fakturering av fellesanlegg om ønskelig. Eneas kundeservice ivaretar alle henvendelser fra leietakere.

Kopiere link

Hvem kan benytte fellesmåling fra Eneas?

I kategorien Eneas forvaltere FAQ

Fellesmåling benyttes av kjøpesentre og kontorbygg med flere leietakere. Retten til fellesmåling gjelder alle typer næringsbygg.

Retten til å kreve fellesmåling for private boenheter og fritidsboliger opphørte 1. januar 2010. Det ble vedtatt at private enheter skal måles og avregnes individuelt.

Kopiere link

Hvem benytter seg av tjenestene fra Eneas?

I kategorien Eneas forvaltere FAQ

Ca. 50 små og store eiendomsforvaltere benytter måling, energiadministrasjon og fellesmåling fra Eneas. Våre tjenester er utviklet i samarbeid med forvaltere for å dekke aktuelle behov.

Kopiere link

Hva inngår i måling og energiadministrasjon?

I kategorien Eneas forvaltere FAQ

Eneas tjenester omfatter kartlegging av bygg, optimalisering og etablering av målerstruktur, innsamling og validering av måleverdier, fakturering, fordeling av felleskostnader, håndtering av eksterne kraftleverandører, kundeservice og online tjenester. Som kunde kan du velge å outsource hele eller deler av energidriften.

Kopiere link

Hvorfor skal vi overlate måling og energiadministrasjon til Eneas?

I kategorien Eneas forvaltere FAQ

Eneas har lang erfaring med måling og energiadministrasjon for et stort antall eiendommer og har gode rutiner og systemer for å håndtere dette korrekt og kostnadseffektivt.

Kopiere link